Blwyddiadur a dyddiadur am y flwyddyn 1994 = Year book and diary for the year 1994. by Eglwys y Methodististiaid Calfinaidd.

Cover of: Blwyddiadur a dyddiadur am y flwyddyn 1994 = | Eglwys y Methodististiaid Calfinaidd.

Published by Eglwys Bresbyteraidd Cymru in [Caernarfon] .

Written in English

Read online

Edition Notes

Book details

Other titlesYear book and diary for the year 1994.
ContributionsPresbyterian Church of Wales.
The Physical Object
Pagination84p. ;
Number of Pages84
ID Numbers
Open LibraryOL17218059M

Download Blwyddiadur a dyddiadur am y flwyddyn 1994 =

Y blwyddiadur = The year book Paperback – January 1, by Presbyterian Church of Wales (Author) See all formats and editions Hide other formats and editions. Price New from Used from Paperback, Import "Please retry" — Author: Presbyterian Church of Wales.

Welsh books suitable for adults, children and Welsh language learners at all levels. Amrhyw o lyfrau Cymraeg yn addas i oedolion, plant a dysgwyr Cymraeg. We have a. Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddynyn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadurtudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau Cymru.

This title is categorised and/or sub-categorised as follows. Dyddiaduron am y flwyddyn Cewch ddewis o'r rhestr isod: Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddynyn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadur atudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau Cymru.

Dyddiadur 17 mis (A5) dwyieithog, Gorffennaf Rhagfyr Yn cynnwys blwyddiadur, amserlenni, tudalennau. Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddynyn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadurtudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau Cymru.

Rydych chi hefyd yn gallu ysgrifennu am eich teimladau a'ch ymateb i'r digwyddiadau arbennig hyn yn y dyddiadur. Er mwyn ysgrifennu dyddiadur achlysurol, mae'n bwysig nodi y.

Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddynyn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadurtudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau Cymru. An A4 size, bilingual desk diary for the yearwhich includes two pages to a week, a year planner forpages for notes, together with a.

Dyddiadur y flwyddyn sy’n dod i ben. ac mae mam yn cwyno mod i’n flêr. Dw i’n dal i fwyta gormod o fferins/da-da/losin, ac erbyn i mi gyrraedd y gwely dw i’n anghofio popeth am weddïo.

Dw i’n anobeithiol. (rhoi ei ben i lawr) Arweinydd: Nid ti ydy’r unig un i fethu cadw addewidion dechrau blwyddyn. Ysgrifennu dyddiadur. Dyddiadur yw meddyliau person ar bapur, gall fod yn gymeriad mewn stori neu’n ddyddiadur personol. Cinio diflas arall.

Chwiliwch am y canlynol a’u tanlinellu mewn lliwiau. Berf yn y person cyntaf presennol Berf gorffennol Barn Teimladau Digwyddiad Meddyliau Cymhariaeth Anosddeiriau Dyddiadur pwy. Ydych chi wedi. 01 Rhagfyr, Annwyl ddyddiadur, Mae hi wedi bod yn flwyddyn ddiddrwg ddidda.

Y pethau da: Aethon ni ar daith ysgol i Lundain ym mis Mawrth i’r Sioe Dillad Technolegol (Wearable Technology Show).Roedd esgidiau clyfar yno sy’n cynnwys technoleg GPS, ac roedd dillad, watsys a sbectol glyfar oedd yn caniatáu i chi wneud pob math o bethau.

Buy Dyddiadur Desg A4 Desk Diary Bilingual edition by Y Lolfa (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible : Y Lolfa. Buy Dyddiadur Desg Lolfa Bilingual edition by Y Lolfa (ISBN: ) from Amazon's Book Store.

Everyday low prices and free delivery on eligible s: 2. Dyddiadur dyddiol o faes y Steddfod - bore Mawrth. Briwsion bob dydd. Nodiadau dyddiol o faes yr Urdd.

Hyd yn oed cyn i wawr y Steddfod dorri. Dyddiadur desg (A4) dwyieithog am y flwyddynyn cynnwys dwy dudalen i'r wythnos, blwyddiadurtudalennau nodiadau, ynghyd â chyfeiriadur cynhwysfawr i sefydliadau a chymdeithasau A4 size, bilingual desk diary for the yearwhich includes two pages to a week, a year planner forpages for n.

Y Ffordd, Blwyddyn 3, Pennod 4. Yn y bedwaredd bennod o’r gyfres rydym yn archwilio’r berthynas ryfeddol rhwng Cymru a Madagascar, gan Blwyddiadur a dyddiadur am y flwyddyn 1994 = book hanes y cenhadon o Orllewin Cymru ac yn gofyn y cwestiwn; sut mae meithrin a sicrhau’r berthynas am y blynyddoedd i ddod.

Mae llawer mwy ar y gweill, i ap Cadw ac i Flwyddyn y Chwedlau. Cadwch olwg ar wefan Cadw am ddigwyddiadau gydol y flwyddyn. Rhannwch eich profiadau gyda’n chwedlau gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio hashnod #Byw’r Chwedlau #LiveTheLegends achos fe fyddwn wrth ein boddau i gael eu gweld nhw – felly ewch ati i ddala dreigiau.

Gobeithio y daw’r flwyddyn newydd â’i bendithion i bob un ohonom. Ond am ba hyd y byddwch chi’n parhau i ddymuno “Blwyddyn Newydd Dda” i’ch cydnabod tybed.

Dw i’n tueddu i wneud hynny tan yr Hen Galan, sef Ionawr y trydydd ar ddeg. Wn i ddim pam. Atgof pell o’r hen drefn efallai, cyn i’r Pab Gregory ymyrryd â’r calendr, ac. amazon's book store. everyday low prices and free delivery on eligible orders. cydymaith caneuon ffydd – cant a mil cydymaith i'r llyfr emynau cydenwadol caneuon ffydd, yn cynnwys tudalen o wybodaeth am holl emynau, tonau, emynwyr, cyfieithwyr a chyfansoddwyr caneuon trafodaeth gynhwysfawr ar hanes emynyddiaeth yng nghymru.

Gofynnodd ei dad-cu iddo gystadlu am deitl Dysgwr y Flwyddyn, a phenderfynodd Darran wneud hynny eleni er cof amdano. Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal nos Fercher, Awst 7, yn nhref Dinbych. Am ddegawdau, dywedai myfyrwyr y Beibl y byddai yn arwyddocaol ym mhroffwydoliaeth y Beibl. Dyma esboniad o Daniel 4, y ‘saith amser,’ a’r 2, o flynyddoedd.

Dydd Sul, 13eg o Hydref Taith o amgylch Sir Benfro. Gadael Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn am y bore er mwyn cwrdd a mwy o geir yn nhafarn Trewern am Bydd cinio ar gael am i'r rhai a ddymunir yn Nhrewern (angen archebu o'r Clwb Rygbi cyn y daith) Nos Iau. Goronwy Wynne yn cipio gwobr Llyfr y Flwyddyn am ei "gampwaith" o gyfrol, Blodau Cymru: Byd y Planhigion.

Welsh: yearbook, annual Definition from Wiktionary, the free dictionary. Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 7 Mediam Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol perthnasol.

Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. Croeso i fy mlog cyntaf fel llysgennad y Coleg. Dwi’n edrych ymlaen yn arw i’r flwyddyn hon, Erbyn hyn dwi wedi setlo yn y Brifysgol ac yn gyfarwydd â threfn gwaith ac yn gallu byw’n annibynnol (jyst abowt!).

O ran y cwrs, dwi’n edrych ymlaen at ddechrau modiwlau newydd a cha. Byddai perchennog y tŷ yn ateb. Roedd gwrthod i'r Fari Lwyd ddod i'r tŷ yn anlwcus.

Yn y tŷ, byddai'r grŵp yn cael hwyl ac yn cael bwyd a diod. Roedd penglog y ceffyl yn cael ei baratoi yn ofalus. Bydden nhw'n ei gladdu mewn calch am dri mis ac yna ei sgwrio'n lân.

Pryd bynnag y byddwch yn dathlu a beth bynnag y gred am arwyddocâd diwrnod cyntaf y flwyddyn, mae’n gyfle i bawb hêl meddyliau, gwerthuso’r flwyddyn a fu a meddwl ymlaen am y flwyddyn newydd, pennod newydd fel petai.

Bydd yn siŵr o fynd lawr yn y cofnodion hanesyddol fel blwyddyn gythryblus i ddweud y lleiaf, tybed beth ddaw i ni. Mae yna adnod yn y Beibl, yn llyfr y Diarhebion sy’n dweud, Dysga i blentyn y ffordd orau i fyw; a fydd e ddim yn troi cefn arni pan fydd e'n hŷn. (Diarhebion ) Yma yn yr ysgol rydyn ni’n dysgu llawr o bethau.

Yn ystod y flwyddyn nesaf falle y byddwn ni’n dysgu mwy am Gymru, neu am yr Eidal. Mwy am y Tuduriaid neu am yr Ail Ryfel Byd. gydol y flwyddyn. Darperir rhestr am y digwyddiadau hyn yn Atodiad D. Fwyaf amlwg oedd cyfres o gyflwyniadau a roddwyd gan staff yr Ymddiriedolaeth ac eraill yn Ysgol Ddydd Archaeolegol Sir Gaerfyrddin, y daeth dros 50 o bobl iddi, a chweched Ysgol Ddydd Archaeolegol Sir Benfro flynyddol, a drefnwyd gan Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Annwyl Gwsmeriaid, Mae hi’n anodd coelio bod blwyddyn ers i ni gymryd drosodd y gwaith o redeg eich gwasanaethau rheilffordd. Mae hi wedi bod yn flwyddyn a hanner wrth i ni weithredu llawer iawn o newidiadau a cheisio dal i fyny gyda’r holl flynyddoedd o dan-fuddsoddi.

Yr amser yma y llynedd, gwelsom ein bod wedi colli trenau a gafodd eu difrodi gan Storm Callum, ac yna cawsom hydref. Books. An illustration of two cells of a film strip. Video. An illustration of an audio speaker.

Audio. An illustration of a " floppy disk. Software. An illustration of two photographs. Images. An illustration of a heart shape Donate. An illustration of text ellipses.

More. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting. Agorir y digwyddiad gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid. Hithau yw'r Gweinidog sy'n gyfrifol am Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd hefyd.

Dywedodd hi: "Dwi'n falch o glywed bod y cydweithrediad rhwng y ddau brosiect wedi hwyluso masnacheiddio technoleg y Dyddiadur Dyddiol.

Cofiwn am y rhai sy'n poeni am eu hiechyd, y rhai sy'n gofidio am arian, am eu diogelwch personol a'u teuluoedd, a'r rhai sy'n ansicr am ddyfodol eu swyddi. Gweddi"wn yn arbennig am y miloedd sy'n dioddef oherwydd trychinebau natur, a'u tir, eu cymunedau, eu cartrefi a'u teuluoedd wedi eu rhwygo.

Cofion am y trueiniaid sy'n dioddef yn Haiti. mlynedd diwethaf yn y niferoedd sy'n astudio ieithoedd tramor modern ar Lefelau 2 a 3 (TGAU a Safon Uwch) ac mewn addysg uwch ledled Cymru.

Mae'n nodi ein hamcanion allweddol a strategaeth i wrthdroi'r patrwm hwn. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r diweddaraf am y cynnydd a wnaed hyd yma yn erbyn y tri amcan strategol. Welsh: year Definition from Wiktionary, the free dictionary.

Blwyddyn y Pedwar Ymerawdwr oedd y flwyddyn 69 OC, pan fu pedwar ymerawdwr yn teyrnasu yn Rhufain: Galba, Otho, Vitellius a Vespasian. Dechreuodd y flwyddyn gyda Galba yn ymerawdwr. Roedd wedi ei enwi'n ymerawdwr gan Senedd Rhufain yn dilyn hunanladdiad Nero y flwyddyn flaenorol. Roedd Galba'n oedrannus a heb blant, felly roedd angen iddo enwi etifedd.

Braf hefyd oedd gweld y staff a disgyblion Bl yn ymuno ym mwrlwm y disgo ar y noson olaf. Bu'n gyfnod gwerthfawr i Flwyddyn 7 ddod i adnabod ei.

Anghofiwch am ddydd San Ffolant, 25 Ionawr yw diwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yma yng Nghymru. Rydym ni’n rhoi anrhegion i’n hanwyliaid er cof am Santes Dwynwen, merch a’i hudodd gan serch cyn troi’n lleian ar ôl i’w thad ei gwahardd rhag priodi’r gŵr roedd hi’n ei garu.

Ahh. Croeso i Flwyddyn 1M a D/1W. Mrs Meyer a Mrs Williams sy’n dysgu Blwyddyn 1 eleni, ac rydym yn lwcus iawn i gael Miss Hobby a Miss Williams i’n helpu. Ar fore Dydd Mercher/Iau mi f ydd Mrs Scoble yn dysgu Blwyddyn 1/DW a 1M. Dyma ychydig o wybodaeth am Flwyddyn 1, os hoffech ofyn mwy o gwestiynau, peidiwch ag oedi dod i ofyn.

Thema. Yr oedd y pedair wythnos rhwng y cyfnod wedi inni ddychwelyd o'r toriad dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd a phenderfyniad Ford yn ofnadwy o ran colli swyddi English The four weeks between our return from the Christmas and new year break and the Ford decision were appalling in terms of job losses.

Mae Caerdydd yn ddinas sydd yn denu enwogion y byd cerddorol a gwelais Beyonce ddechrau’r mis ac Ed Sheeran ddiwedd y mis. Mae fy ail flwyddyn yng Nghaerdydd wedi bod yn llawn antur a hwyl. Dw i nawr yn edrych ymlaen at ddod gartre am yr haf i ymlacio, er na fydd mam yn bles gyda’r holl olch fydd yn dod nôl gyda fi!Helo a how di dw - masiwr mai'r peth cynta' dylwn i ddeud ydi Blwyddyn Newydd Dda!

🌟 (y flwyddyn ola o'r twentyteens - sgeri meri). Dwi wastad di bod efo teimlada' cymysg am y flwyddyn newydd. Ar un llaw dwi wir yn hoffi'r syniad o ddechra'n ffresh a cha'l llechan lân ym mis Ionawr.I am with you; you will be going through dangers that will seem insurmountable to your eyes, but Jesus will protect you through Me.

Never forget that prayer can move mountains; man at some point will have to realize how small he is. It is precisely because so many have renounced the faith that they will be seized by indecision and fears; they.

3642 views Friday, November 27, 2020